Pogosta vprašanja

1) Kaj storiti, ko nastopi smrt na domu?

Ko nastopi smrt na domu je potrebno najprej obvestiti zdravniško službo. Ko zdravnik opravi
pregled osebe in napiše poročilo o smrti se obrnete na pogrebno službo.


2) Kaj storiti, ko nastopi smrt v bolnici ali v domu starejših občanov?

Če smrt nastane v bolnici ali v domu starejših občanov nas lahko pokličete takoj, ko izveste.
Uredili Vam bomo vse potrebno.


3) Katere dokumente je potrebno dostaviti za pogreb?

– osebni dokoment (osebna izkaznica, potni list, vozniška,…)
– zdravniško potrdilo o vzroku smrti (v primeru, če nastopi smrt na domu)
– zdravstveno izkaznico (za pogrebnino)
– sliko (če jo želite povečati)
– obleko